Στόχοι και υποδομές

Στόχοι και υποδομές

Στόχος της Εταιρίας είναι η διαρκής ανάπτυξή της στον τομέα του εξοπλισμού και της έρευνας, καθώς και στο πεδίο της πλήρους αξιοποίησης των προκυπτόντων υλικών, επενδύοντας στην απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας.